Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

COMBO 3: BỘ NỒI SDS DÙNG TRÊN BẾP TỪ

MSP: BONOIM3

Kích thước:

- Nồi SDS vành tròn 1.0 L (Nồi từ)

- Nồi SDS vành tròn 2.2 L (Nồi từ)

Thông tin:

Tên thương hiệu: Minh Long Healthycook

Thích hợp cho các món luộc không cần nước (như rau củ, trứng, bắp, khoai lang…), nấu cơm, nấu canh… cho gia đình ít người.

Độ sốc nhiệt: 0oC - 800oC

Sản phẩm chuyên dùng trên bếp từ.

Phù hợp với các thiết bị nhà bếp: tủ lạnh, máy rửa chén…

1.567.500 VND
SỐ LƯỢNG Thêm vào giỏ hàng

Các sản phẩm khác

COMBO 1: BỘ NỒI SDS VÀNH TRÒN

MSP: BONOIM1

Kích thước:

- Nồi SDS vành tròn 0.8 L

- Nồi SDS vành tròn 1.0 L

- Nồi SDS vành tròn 2.2 L

836.000 VND

COMBO 2: BỘ NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI

MSP: BONOIM2

Kích thước:

- Nồi SDS hai quai 1.1 L

- Nồi SDS hai quai 1.9 L

- Nồi SDS hai quai 2.6 L

1.314.500 VND

COMBO 4: NỒI THÂN BẦU 7.1L + CHẢO CÓ TAY CẦM

MSP: BONOIM4

Kích thước:

- Nồi sứ dưỡng sinh thân bầu 7.1 L

- Chảo sứ dưỡng sinh có tay cầm 27cm

3.773.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI 0.65L (NỒI TỪ)

DUTCH OVEN 0.65L

Kích thước:

0.65L │ 19.0 x 15.0 x 9.5 (DxRxC, cm)

528.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI 1.1L (NỒI TỪ)

DUTCH OVEN 1.1L

Kích thước:

1.1L │ 23.5 x 19.5 x 11.0 (DxRxC, cm)

891.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI 1.9L (NỒI TỪ)

DUTCH OVEN 1.9L

Kích thước:

1.9L │ 26.5 x 21.5 x 13.5 (DxRxC, cm)

1.078.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI 2.6L (NỒI TỪ)

DUTCH OVEN 2.6L

Kích thước:

2.6L │ 30.0 x 26.0 x 13.5 (DxRxC, cm)

1.419.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 0.8L (NỒI TỪ)

STOCK POT WITH FLARED EDGE 0.8L

Kích thước:

0.8L │ 18.5 x 18.5 x 12.0 (DxRxC, cm)

528.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 1.0L (NỒI TỪ)

STOCK POT WITH FLARED EDGE 1.0L

Kích thước:

1.0L │ 19.5 x 19.5 x 13.5 (DxRxC, cm)

572.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 2.2L (NỒI TỪ)

STOCK POT WITH FLARED EDGE 2.2L

Kích thước:

2.2L │ 25.5 x 25.5 x 15.5 (DxRxC, cm)

1.078.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 4.0L (NỒI TỪ)

STOCK POT WITH FLARE EDGE 4.0L

Kích thước:

4.0L │ 27.5 x 27.5 x 22.5 (DxRxC, cm)

2.310.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH THÂN BẦU 7.1L (NỒI TỪ)

STOCK POT 7.1L

Kích thước:

7.1L │ 33.0 x 26.5 x 26.5 (DxRxC, cm)

3.740.000 VND

ẤM NƯỚC (SIÊU THUỐC) DƯỠNG SINH 3.3L (ẤM TỪ)

KETTLE 3.3L

Kích thước:

3.3L │ 30.5 x 16.2 x 23.5 (DxRxC, cm)

1.320.000 VND

CHẢO SỨ DƯỠNG SINH CÓ TAY CẦM 27CM (CHẢO TỪ)

SKILLET 27CM

Kích thước:

47.0 x 26.5 x 10.0 (DxRxC, cm)

2.398.000 VND

CHẢO SỨ DƯỠNG SINH CÓ TAY CẦM 27CM + NẮP (CHẢO TỪ)

SKILLET 27CM + LID

Kích thước:

47.0 x 26.5 x 15.5 (DxRxC, cm)

2.596.000 VND

CHẢO CẠN DƯỠNG SINH 20.5CM (CHẢO TỪ)

FRY PAN 20CM

Kích thước:

25.0 x 21.5 x 3.0 (DxRxC, cm)

847.000 VND

CHẢO SỨ DƯỠNG SINH CẠN 28CM (CHẢO TỪ)

FRY PAN 28CM

Kích thước:

33.0 x 27.5 x 3.5 (DxRxC, cm)

1.507.000 VND

CHẢO SỨ DƯỠNG SINH CẠN 28CM + NẮP (CHẢO TỪ)

FRY PAN 28CM + LID

Kích thước:

33.0 x 27.5 x 3.5 (DxRxC, cm)

1.743.500 VND

CHẢO DƯỠNG SINH CÓ TAY CẦM 20CM (CHẢO TỪ)

SKILLET 20CM

Kích thước:

38.0 x 22.5 x 7.0 (DxRxC, cm)

1.397.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI 0.65L

DUTCH OVEN 0.65L

Kích thước:

0.65L │ 19.0 x 15.0 x 9.5 (DxRxC, cm)

198.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI 1.1L

DUTCH OVEN 1.1L

Kích thước:

1.1L │ 23.5 x 19.5 x 11.0 (DxRxC, cm)

299.200 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI 1.9L

DUTCH OVEN 1.9L

Kích thước:

1.9L │ 26.5 x 21.5 x 13.5 (DxRxC, cm)

451.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH HAI QUAI 2.6L

DUTCH OVEN 2.6L

Kích thước:

2.6L │ 30.0 x 26.0 x 13.5 (DxRxC, cm)

588.500 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 0.8L

STOCK POT WITH FLARED EDGE 0.8 L

Kích thước:

0.8L │ 18.5 x 18.5 x 12.0 (DxRxC, cm)

198.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 1.0L

STOCK POT WITH FLARED EDGE 1.0L

Kích thước:

1.0L │ 19.5 x 19.5 x 13.5 (DxRxC, cm)

231.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 2.2L

STOCK POT WITH FLARED EDGE 2.2L

Kích thước:

2.2L │ 25.5 x 25.5 x 15.5 (DxRxC, cm)

451.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH VÀNH TRÒN 4.0L

STOCK POT WITH FLARE EDGE 4.0L

Kích thước:

4.0L │ 27.5 x 27.5 x 22.5 (DxRxC, cm)

1.595.000 VND

NỒI SỨ DƯỠNG SINH THÂN BẦU 7.1L

STOCK POT 7.1L

Kích thước:

7.1L │ 33.0 x 26.5 x 26.5 (DxRxC, cm)

2.640.000 VND

ẤM NƯỚC (SIÊU THUỐC) DƯỠNG SINH 3.3L

KETTLE 3.3L

Kích thước:

3.3L │ 30.5 x 16.2 x 23.5 (DxRxC, cm)

693.000 VND

CHẢO SỨ DƯỠNG SINH CÓ TAY CẦM 27CM

SKILLET 27CM

Kích thước:

47.0 x 26.5 x 10.0 (DxRxC, cm)

1.298.000 VND

CHẢO SỨ DƯỠNG SINH CÓ TAY CẦM 27CM + NẮP

SKILLET 27CM + LID

Kích thước:

47.0 x 26.5 x 15.5 (DxRxC, cm)

1.496.000 VND

CHẢO CẠN DƯỠNG SINH 20.5CM

FRY PAN 20CM

Kích thước:

25.0 x 21.5 x 3.0 (DxRxC, cm)

220.000 VND

CHẢO SỨ DƯỠNG SINH CẠN 28CM

FRY PAN 28CM

Kích thước:

33.0 x 27.5 x 3.5 (DxRxC, cm)

407.000 VND

CHẢO SỨ DƯỠNG SINH CẠN 28CM + NẮP

FRY PAN 28CM + LID

Kích thước:

33.0 x 27.5 x 3.5 (DxRxC, cm)

643.500 VND

CHẢO DƯỠNG SINH CÓ TAY CẦM 20CM

SKILLET 20CM

Kích thước:

38.0 x 22.5 x 7.0 (DxRxC, cm)

770.000 VND

VỈ INOX LÓT NỒI 20.5CM

BROILER

Kích thước:

Đường kính 20.5cm

49.500 VND